Střelecký klub UNIVERSAL

Sniper kurz – základní.

Tento kurz má za úkol nastínit účastníkům základy přesné střelby na střední vzdálenosti a to jak teoreticky, tak po praktické stránce. Vzhledem k omezené délce kurzu a k faktu že účastníci nejsou plně materiálně vybaveni, není účelem kurzu „naučit účastníky řemeslo“, ale dát jim základní přehled o této odbornosti.

Střílí se na různé vzdálenosti až do vzdálenosti 300 m. Kurz probíhá za každého počasí na Vysočině a to na otevřené, travnaté venkovní střelnici.

Náplň kurzu : 

uvedení do problematiky

základní seznámení se zbraní

přednáška o údržbě a čištění zbraně

základy balistiky, teorie střelby na střední vzdálenosti

práce s osnovou Mil-Dot, odhad vzdáleností

vedení střeleckého deníku a práce s ním

základní přednáška o materiálu

nastřelení zbraně, rektifikace optiky

střelba z různých poloh

střelba na různé vzdálenosti

střelba na atypické terče

střelba ve dvojicích

taktika a maskování

střelecké cvičení

Kurz probíhá systémem „tým - střelec / pozorovatel“. Všichni účastníci si vyzkouší obě role v týmu. V týmu bude jedna odstřelovací puška. Organizace je nastavena vojenským způsobem! V kurzech neočekávejte „vlídné zacházení“ známé z civilních kurzů. Kurzy jsou primárně určeny pro příslušníky ozbrojených složek. 

Tým budou tvořit dva střelci. Doporučujeme zbraně ráže .308 Win, nebo obdobné. Pro účastníky, kteří ve dvojici nebudou mít vlastní zbraň, je možné zbraň za poplatek zapůjčit. Počet nábojů na jednoho střelce bude minimálně 100ks.

Nejsou vypsány žádné termíny

V tuto chvíli nejsou vypsány žádné termíny. V případě zájmu o tento kurz nás prosím kontaktujte.